09.12.2022.

Sporta centra kontakti

Drukāt
Sporta centra vadītājs
Vladislavs Beitāns
Adrese: Aviācijas 8, Jelgava, LV-3002
Tālr.: 63080848
 
Vadītāja vietniece
Inguna Čākure
Tālr.: 63080848
e-pasts: inguna.cakure@jelgavasnovads.lv
Metodiķe
Daiga Rīgava
Tālr.: 63080848
e-pasts: daiga.rigava@jelgavasnovads.lv
Galvenais speciālists
Gerda Sirmā
Tālr.: 63080848
e-pasts: gerda.sirma@jelgavasnovads.lv
Lietvede
Dace Grantiņa
Tālr.: 63080848
e-pasts: dace.grantina@jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada Sporta centra mājas lapa: www.jnsc.lv


Sporta centrs īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, organizē un vada sporta darbu Jelgavas novadā, īsteno valsts sporta politikas pamatnostādnes un novada sporta politiku, realizē likumā „Par pašvaldībām” un Sporta likumā norādītās funkcijas – rūpēties par veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu nodrošināšanu visām iedzīvotāju vecuma grupām, sekmējot bērnu un jauniešu vispusīgu fizisko audzināšanu un sporta meistarības izaugsmi.


Sporta centra nolikums