14.08.2022.

Cakojam un cepam Valgundē

Drukāt
  • Projekta Nr. 5.2./2014-88
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2014. – 31.12.2015.
  • Projekta mērķis: veicināt mūžizglītību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu Valgundes pagastā.

Projekta īstenotājs: biedrība ”Valgundes novada attīstība”
Kopīgais finansējums: 7000,00 EUR; fonda finansējums – 6300,00 EUR; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 700,00 EUR.
Galvenās aktivitātes:

  • Apmācības;
  • Inventāra iegāde rokdarbiem un kulinārijas apmācībām;
  • Pieredzes apmaiņas brauciens pie rokdarbniecēm uz Mazsalacu.

Sasniegtie rezultāti:

  • Piesaistītas jaunas rokdarbnieces;
  • Iemācītas jaunas iemaņas rokdarbos un kulinārijā;
  • Iegādāts inventārs;
  • Iegūta pieredze pie Mazsalacas rokdarbniecēm.

Projekta koordinators:
Aija Degaine
e-pasts: mierlauki@inbox.lv

Cakojam un cepam Valgundē