Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 5.2./2014-88
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2014. – 31.12.2015.
  • Projekta mērķis: veicināt mūžizglītību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu Valgundes pagastā.
attels

Projekta īstenotājs: biedrība ”Valgundes novada attīstība”
Kopīgais finansējums: 7000,00 EUR; fonda finansējums – 6300,00 EUR; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 700,00 EUR. 

  • Apmācības;
  • Inventāra iegāde rokdarbiem un kulinārijas apmācībām;
  • Pieredzes apmaiņas brauciens pie rokdarbniecēm uz Mazsalacu
  • Piesaistītas jaunas rokdarbnieces;
  • Iemācītas jaunas iemaņas rokdarbos un kulinārijā;
  • Iegādāts inventārs;
  • Iegūta pieredze pie Mazsalacas rokdarbniecēm. 

Projekta koordinatore:

Aija Degaine, e-pasts mierlauki@inbox.lv