04.07.2022.

Eiropas jauniešu nedēļa (EWY - Europe Week for Youth 2015)

Drukāt
  • Projekta Nr.:  558083-CITIZ-1-2014-2-IT-CITIZ-TT
  • Ieviešanas laiks: 07.10.2015.-12.10.2015.
  • Projekta mērķis: veicināt Eiropas pilsonības apziņu un iedzīvotāju demokrātisku iesaistīšanos.
     
Projekta vadošais partneris: Trivero pašvaldība (Itālija)

Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība un Dobeles novada pašvaldība (Latvija), Wachock pašvaldība (Polija), Deta pašvaldība (Rumānija), Erdut pašvaldība (Horvātija), Mosso, Valle Mosso, Pray, Soprana, Coggiola pašvaldības (Itālija)

Aktivitātes:
Eiropas jauniešu tikšanās Biella reģionā Itālijā. Sešas Itālijas pašvaldības uzņēma jauniešus no savām sadraudzības pašvaldībām Latvijā, Polijā, Rumānijā un Horvātijā, lai nedēļas garumā diskutētu par jauniešu iesaistīšanos, piedalītos darbnīcās, kas atklāj vietējās kalnu reģionu vērtības – ēdienu, kultūru, tradīcijas, kā arī dotos kalnu pārgājienos un ekskursijās. No Jelgavas novada projektā piedalījās Lielplatones pagasta jauniešu deju kolektīvs “Audzis”, kas kopā ar Dobeles novada jauniešu kori veidoja Latvijas prezentācijas vakara programmu ar tautas dejām un dziesmām. Projekta noslēgumā tiks parakstīts daudzpusējs sadarbības līgums starp projektā iesaistītajām pašvaldībām

Publikācija:


Projekta koordinators:
 Anita Škutāne
 Tālr. 63048446
 anita.skutane@jelgavasnovads.lv