Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.:  558083-CITIZ-1-2014-2-IT-CITIZ-TT
  • Ieviešanas laiks: 07.10.2015.-12.10.2015.
  • Projekta mērķis: veicināt Eiropas pilsonības apziņu un iedzīvotāju demokrātisku iesaistīšanos.
attels

Projekta vadošais partneris: Trivero pašvaldība (Itālija)

Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība un Dobeles novada pašvaldība (Latvija), Wachock pašvaldība (Polija), Deta pašvaldība (Rumānija), Erdut pašvaldība (Horvātija), Mosso, Valle Mosso, Pray, Soprana, Coggiola pašvaldības (Itālija) 

Eiropas jauniešu tikšanās Biella reģionā Itālijā. Sešas Itālijas pašvaldības uzņēma jauniešus no savām sadraudzības pašvaldībām Latvijā, Polijā, Rumānijā un Horvātijā, lai nedēļas garumā diskutētu par jauniešu iesaistīšanos, piedalītos darbnīcās, kas atklāj vietējās kalnu reģionu vērtības – ēdienu, kultūru, tradīcijas, kā arī dotos kalnu pārgājienos un ekskursijās. No Jelgavas novada projektā piedalījās Lielplatones pagasta jauniešu deju kolektīvs “Audzis”, kas kopā ar Dobeles novada jauniešu kori veidoja Latvijas prezentācijas vakara programmu ar tautas dejām un dziesmām. Projekta noslēgumā tiks parakstīts daudzpusējs sadarbības līgums starp projektā iesaistītajām pašvaldībām.

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv