03.02.2023.

Nodibinājuma „Fonds „Ziedot.lv”” un a/s „Latvijas valsts meži” ziedojuma sociālā atbalsta projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”

Drukāt
  • Projekta Nr. 7.5/LVM/15/180
  • Īstenošanas laiks: 01.03.2015. - 31.08.2015.
  • Projekta mērķis: stiprināt biedrības aktīvo darbību Jelgavas novadā, organizējot pensijas vecuma cilvēkiem izglītojošu un veselību veicinošu pasākumu kopumu aktīvam dzīvesveidam.

Finansējums:  1740,00 EUR

Galvenās aktivitātes:

  • Organizēt 4 izglītojošus seminārus aicinot uz tikšanos veselīga dzīvesveida popularizēšanas speciālistus.
  • Organizēt 8 praktiskās nūjošanas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības dažādās novada teritorijās, iesaistot pensijas vecuma cilvēkus no visiem pagastiem.
  • Organizēt Sporta dienu „Kopā mēs varam!” popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Rezultāts:
Realizējot projekta aktivitātes, Jelgavas novadā paaugstinājies pensijas vecuma cilvēku pašvērtējums un uzlabojusies dzīves kvalitāte, kā arī veicināta kopienas integrācija sabiedrībā.

Publikācijas:


Projekta koordinators:
Inese Skromane
e-pasts: inese.skromane@inbox.lv