06.07.2022.

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā

21.04.2016
  • Projekta numurs: CB295 NUTRINFLOW
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2015.–28.02.2019.
  • Projekta mērķis: Popularizēt un izmēģināt videi draudzīgus  pasākumus, kas tiks ieviesti sateces baseinos ar nozīmīgu  lauksaimniecības zemju īpatsvaru.
Projekta vadošais partneris: Pro Agria Etela – Suomi ry (Somija)

Projekta partneri un finansējums: Projekta kopējais budžets: 1 780 002 EUR. Partneru budžeti (EUR): ProAgria Etelä-Suomi (Somija): 579 988; Nylands Svenska Lantbrukssällskap (Somija): 24 666;  Loviisas pilsēta (Somija): 60 666; Zemgales plānošanas reģions (Latvija): 260 000 Jelgavas novada pašvaldība; (Latvija): 139 833; Latvijas Zemnieku saeima (Latvija): 171 825;  Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija): 101 176; JTI-Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering (Zviedrija): 251 045;  County Administrative Board Östergotland (Zviedrija): 190 803.

Kopējais finansējums Jelgavas novadam: Kopā 212 774,72 EUR (ERAF 98 064,29 euro, Valsts budžets 6 876,14 euro, JNP 107 834,29 euro)

Projekta aktivitātes Jelgavas novadā:
  1. Meliorācijas sistēmu inventarizācija Glūdas pagasta Viesturciemā;
  2. Sodītes grāvja, Viesturciemā, caurteces atjaunošana, veicot divpakāpju novadgrāvja izvedi, papildinot ar ūdens dabīgās pašattīrīšanās elementiem;
  3. Skolēnu iesaiste Sodītes grāvja ekosistēmu izpētē;
  4. Ailes grāvja, Zaļenieku pagastā, caurteces atjaunošana.

Projekta rezultāti:

Publikācijas:


Projekta koordinators:
Anita Škutāne

Tālr.: 63048446;
e-pasts: anita.skutane@jelgavasnovads.lv