18.08.2022.

Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Drukāt
  • Projekta Nr. KPFI-15.2/42
  • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014
  • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkā.

Kopīgais finansējums: EUR 245484.33 / LVL 172527.37; KPFI finansējums EUR 148485.27/ LVL 104356.04; Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 96999.06/ LVL 68171.33

Galvenās aktivitātes:
Ārsienu siltināšana, cokola papildus siltināšana, koka logu nomaiņa uz PVC tipa stikla pakešu logiem,durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm , apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām un siltummezgla rekonstrukcija, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, siltināt pārseguma plātni virs ieejas

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 63657.19 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  188696,98 kWh/gadā.


Projekta koordinatori:
Anita Skubiļina – 63048452
anita.skubilina@jelgavasnovads.lv

Inese Cinovska – 63048455
inese.cinovska@jelgavasnovads.lv

Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana