Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. KPFI-15.2/42
  • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014
  • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkā.
attels1

Kopīgais finansējums: EUR 245484.33 / LVL 172527.37; KPFI finansējums EUR 148485.27/ LVL 104356.04; Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 96999.06/ LVL 68171.33

Galvenās aktivitātes:
Ārsienu siltināšana, cokola papildus siltināšana, koka logu nomaiņa uz PVC tipa stikla pakešu logiem,durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm , apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām un siltummezgla rekonstrukcija, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, siltināt pārseguma plātni virs ieejas

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 63657.19 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  188696,98 kWh/gadā. 

Projekta koordinatori:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv
attels

 

attels2