Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana

Drukāt
  • Projekta Nr. KPFI-15.2/38
  • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014.
  • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Izglītības, kultūras un  sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” ēkā.

Kopīgais finansējums: EUR 372158.95/ LVL: 261554,80; KPFI finansējums EUR 122131.33/ LVL 85834.39; Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 250027.62/ LVL 175720.41

Galvenās aktivitātes:
Ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, jumta papildus siltināšana, karstā ūdens sistēmas uzlabošanai izbūvēt centralizēto karstā ūdens apgādes sistēmu, izmantojot esošajā katlu mājā uzstādītos katlus un papildus uzstādīt ūdens akumulācijas tvertni, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, ventilācijas sistēmas montāža, uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu.

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 55086.69 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  187591.48 kWh/gadā.

Projekta koordinatori:
Anita Skubiļina – 63048452
anita.skubilina@jelgavasnovads.lv

Inese Cinovska – 63048455
inese.cinovska@jelgavasnovads.lv

Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana