Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. KPFI-15.2/38
  • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014.
  • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Izglītības, kultūras un  sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” ēkā.
attels1

Kopīgais finansējums: EUR 372158.95/ LVL: 261554,80; KPFI finansējums EUR 122131.33/ LVL 85834.39; Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 250027.62/ LVL 175720.41

Galvenās aktivitātes:
Ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, jumta papildus siltināšana, karstā ūdens sistēmas uzlabošanai izbūvēt centralizēto karstā ūdens apgādes sistēmu, izmantojot esošajā katlu mājā uzstādītos katlus un papildus uzstādīt ūdens akumulācijas tvertni, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, ventilācijas sistēmas montāža, uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu.

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 55086.69 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  187591.48 kWh/gadā. 

Projekta koordinatori:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv