14.08.2022.

Manas izvēles brīvība/Freedom of My Choice

29.07.2019
  • Projekts Nr. NPAD-2019/10060
  • Ieviešanas laiks: 06/2019 – 05/2021 (dēļ Covid-19 pagarināts līdz 31/10/2021)
  • Projekta mērķis: radīt jaunu “viegli lasīt” (E2R) un “viegli saprast” (E2U) mācību rīku personām ar intelektuālo invaliditāti, lai palīdzētu mērķgrupai saprast savas tiesības, lai prastu tās izmantot ikdienā, kā arī, lai mainītu sabiedrības attieksmi pret personām ar invaliditāti.

Finansējuma piešķīrējs: Nordplus programma

Piešķirtais finansējums: 6070.00 EUR

  • Līdzfinansējums: 0,00 EUR
  • Priekšfinansējums: 20%

Projekta vadošais partneris: Jaunuoliu dienos centras, Lietuva

Sadarbības partneri: Igaunija (Foundation Maarja Village), Islande (As- ÁS styrktarfélag association), Zviedrija (Medis 5)

Projekta mērķgrupa: personas ar intelektuālo invaliditāti

Galvenie paveicamie uzdevumi:

  • veicināt personu ar invaliditāti personīgo izaugsmi
  • zināšanu apmaiņa, labās prakses un ideju apmaiņa, prasmju ieguve caur kopēju mācīšanos (peer-learning)
  • jaunu iniciatīvu attīstīšana

Sagaidāmie rezultāti

  • Projekta rezultāti pamatā vērsti uz personu ar īpašām vajadzībām attīstību un pilnveidi.
  • Sadarbības rezultātā tiks radīts vizuāls materiāls, kurš personām ar intelektuālo invaliditāti palīdzēs apzināties savas tiesības un palīdzēs šīs zināšanas izmantot ikdienā. Projektā iesaistītās personas ar invaliditāti, iesaistoties visos projekta īstenošanas etapos, rezultātā kļūs par pamat-tiesību vēstniekiem. Tāpat paredzams, ka personām ar īpašām vajadzībām un projektu koordinatoriem tiekoties darba semināros, notiks zināšanu apmaiņa, kopēja mācīšanās un jaunu iniciatīvu attīstīšana.

Publicitāte:


Projekta koordinators: 
Agris Dobrovoļskis
Izglītības projektu vadītājs
Tālr.: 63048487