Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

LAI TOP!!!

Drukāt
  • Projekta Nr. 15/1-14.2/K 42
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2015. –14.12.2015.
  • Projekta mērķis:  atbalstīt jaunrades deju autoru darbus, sekmējot Zemgales reģiona kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu.

Projekta īstenotājs: Biedrība „Iepazīsim sevi”

Projekta finansējums: EUR 700,00

Projekta uzdevumi:

  • Sekmēt deju kolektīva „Svirlauka” atpazīstamību, izveidojot identitātes zīmi-kolektīva karogu.
  • Sekmēt un atbalstīt Zemgales reģiona jaunrades deju autoru attīstību un popu-larizēšanu, iestudējot jaunrades dejas tautas deju kolektīvam „Svirlauka”.
Projekta koordinators:
Ella Jerofejeva