Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 15/1-14.2/K 42
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2015. –14.12.2015.
  • Projekta mērķis:  atbalstīt jaunrades deju autoru darbus, sekmējot Zemgales reģiona kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu.
attels1

Projekta īstenotājs: Biedrība „Iepazīsim sevi”

Projekta finansējums: EUR 700,00

Projekta uzdevumi:

  • Sekmēt deju kolektīva „Svirlauka” atpazīstamību, izveidojot identitātes zīmi-kolektīva karogu.
  • Sekmēt un atbalstīt Zemgales reģiona jaunrades deju autoru attīstību un popu-larizēšanu, iestudējot jaunrades dejas tautas deju kolektīvam „Svirlauka”.

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv
attels1