08.02.2023.

Nesteidzīga izglītība dabā (Eng: Slow down education in the nature)

Drukāt
 • Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA229-077522_1
 • Ieviešanas laiks: 02.11.2020. – 01.11.2022.
 • Projekta mērķis: lēnu/ nesteidzīgu izglītības pasākumu uzsākšana mācību procesā un brīvajā laikā, izmantojot holistisku pieeju un novatoriskus pedagoģiskus risinājumus, lai preventīvi samazinātu pusaudžu mācīšanās motivācijas trūkumu un palielinātu interesi par STEM priekšmetiem.

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Nesteidzīga izglītība dabā” (Slow down education in the nature) (Nr. 2020-1-LV01-KA229-077522_1). Projektu finansē Eiropas Komisija.

Projekta uzdevumi:

 1. Samazināts motivācijas trūkums mācīties
 2. Palielināta skolēnu interese par STEM priekšmetiem
 3. Samazinātas uzvedības problēmas, tādas kā grūtības koncentrēties, noteikumu pārkāpšana, draudzības prasmju trūkums.

Projekta vadošais partneris: Staļģenes vidusskola

Sadarbības partneri: OOU Lazo Angelovski (Ziemeļmaķedonija); Liceul Tehnologic Topoloveni (Rumānija); Palade Põhikool (Igaunija)

Galvenās aktivitātes:

 • Matemātikas, dabaszinību, datorikas mācību priekšmetu atsevišķu tēmu mācīšanas pieredze ārpus skolas telpām; starpdiscipilnāra mācīšana
 • 7. 9.klašu skolēni iesaistīti veselīga dzīvesveida aktivitāšu organizēšanā vienaudžiem un ģimenēm
 •  Skolēnu pētniecisko darbu/projektu konkurss STEM jomā vai par veselīgu dzīvesveidu
 •  Izveidots ārpus stundu aktivitāšu piedāvājums (interešu izglītības pulciņš) veselīgam dzīvesveidam
 • Skolas vides pielāgošana lēnām izglītojošām aktivitātēm (nodarbības dabā, brīvais laiks dabā, aktīvi starpbrīžu bez viedierīcēm ārpus klases telpām). Izstrādāti padomi un ieteikumi, kā organizēt skolēniem aktīvus starpbrīžus
 • Izveidota e-grāmata – apkopoti visi materiāli, izpētes, konkursi, kas tika veikti projekta aktivitāšu laikā. e-grāmata būs kā rīks ikvienam, kurš vēlas veidot pusaudžu attīstībai labvēlīgu vidi.

Publicitāte:


Projekta koordinators: 
Lelde Šantare
izglītības projektu vadītāja
Tālr.: 63048487