• Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA229-077522_1
 • Ieviešanas laiks: 02.11.2020. – 01.11.2022.
 • Projekta mērķis: lēnu/ nesteidzīgu izglītības pasākumu uzsākšana mācību procesā un brīvajā laikā, izmantojot holistisku pieeju un novatoriskus pedagoģiskus risinājumus, lai preventīvi samazinātu pusaudžu mācīšanās motivācijas trūkumu un palielinātu interesi par STEM priekšmetiem.
attels

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Nesteidzīga izglītība dabā” (Slow down education in the nature) (Nr. 2020-1-LV01-KA229-077522_1). Projektu finansē Eiropas Komisija. 

 1. Samazināts motivācijas trūkums mācīties
 2. Palielināta skolēnu interese par STEM priekšmetiem
 3. Samazinātas uzvedības problēmas, tādas kā grūtības koncentrēties, noteikumu pārkāpšana, draudzības prasmju trūkums.

Projekta vadošais partneris: Staļģenes vidusskola

Sadarbības partneri: OOU Lazo Angelovski (Ziemeļmaķedonija); Liceul Tehnologic Topoloveni (Rumānija); Palade Põhikool (Igaunija)

 • Matemātikas, dabaszinību, datorikas mācību priekšmetu atsevišķu tēmu mācīšanas pieredze ārpus skolas telpām; starpdiscipilnāra mācīšana
 • 7. 9.klašu skolēni iesaistīti veselīga dzīvesveida aktivitāšu organizēšanā vienaudžiem un ģimenēm
 •  Skolēnu pētniecisko darbu/projektu konkurss STEM jomā vai par veselīgu dzīvesveidu
 •  Izveidots ārpus stundu aktivitāšu piedāvājums (interešu izglītības pulciņš) veselīgam dzīvesveidam
 • Skolas vides pielāgošana lēnām izglītojošām aktivitātēm (nodarbības dabā, brīvais laiks dabā, aktīvi starpbrīžu bez viedierīcēm ārpus klases telpām). Izstrādāti padomi un ieteikumi, kā organizēt skolēniem aktīvus starpbrīžus
 • Izveidota e-grāmata – apkopoti visi materiāli, izpētes, konkursi, kas tika veikti projekta aktivitāšu laikā. e-grāmata būs kā rīks ikvienam, kurš vēlas veidot pusaudžu attīstībai labvēlīgu vidi.

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv