08.02.2023.

Ceļā uz pašvadītu mācīšanos (ENG: On The Way To Self Directed Learning)

Drukāt
 • Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400
 • Ieviešanas laiks: 01.11.2021.–30.04.2023.  
 • Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest inovatīvus mācību materiālus atbilstoši izglītojamo uztveres tipiem, uztveres īpatnībām un mācīšanās stiliem, kā arī veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu tālmācībā, tādējādi stiprinot skolotāju zināšanas un mazinot izglītojamo risku pamest mācības

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 60000,00.

Projekta vadošā organizācija: Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Projekta partneri: Esquare (FR), Drustvo Bodi svetloba (SL), Oulun aikuislukio, Oulun kaupunki (FI)

Asociatīvais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta galvenie uzdevumi:
 • pedagogu izglītošana un pieredzes apmaiņa par jaunākajiem atklājumiem un darba metodēm mācību materiālu izstrādē un pedagoģiskā darba nodrošināšanā;
 • izglītojamo uztveres veidu izpēte un noteikšana;
 • inovatīvu mācību materiālu izstrāde, pamatojoties uz veikto pētījumu rezultātiem par uztveres veidiem un sekojot pētnieku vadlīnijām par mācīšanās metodēm;
 • izveidoto mācību materiālu aprobācija/testēšana;
 • mācību materiālu/vadlīniju sagatavošana par uztveres veidu izmantošanu mācību materiālu izstrādē;
 • informācijas izplatīšana par projektu.
Galvenās aktivitātes:
 • 4 pedagogu pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšanas braucieni (katram partnerim 3) ar mērķi profesionāli pilnveidoties un papildināt zināšanas par mācību metodēm un mācību materiālu izstrādi tālmācībā;
 • izstrādāt izglītojamo uztveres tipiem pielāgotus mācību materiālus, kas uzlabotu izglītojamo iespējas pašmācībai un samazinātu mācību pārtraukšanas riskus;
 • apkopot labo praksi vienotā materiālā veidojot vadlīnijas par uztveres veidu izmantošanu mācību materiālu izstrādē.

Information about the project in English - On The Way To Self Directed Learning

Publicitāte:


Projekta koordinators:
Agris Dobrovolskis
Tālr.: 63048487
Projekta kontaktpersona Neklātienes vidusskolā:
Linda Vecums-Veco