03.02.2023.

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam un attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto sabiedrības priekšlikumu un iebildumu kopsavilkums

Drukāt
19.01.2022

Laika posmā no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 20. decembrim norisinājās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspiešanas laikā tika saņemti daudzi priekšlikumi Stratēģijas un Programmas redakciju pilnveidošanai, kuru kopsavilkums pieejams ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas notiek darbs pie Stratēģijas un Programmas pilnveidošanas, izstrādājot to 2.redakciju. Plānots, ka Stratēģijas un Programmas 2.redakcija kopā ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakciju tiks nodotas atkārtotai publiskai apspriešanai 2022.gada pavasarī.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un arī turpmāk iesaistīties jauno plānošanas dokumentu pilnveidē, jo Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!