Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000004
  • Projekta ieviešanas laiks: 17.06.2022.– 17.06.2023.
  • Projekta mērķis: veicināt veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, nodrošinot bērniem un jauniešiem Jelgavas novadā airēšanas slaloma sporta veida pieejamību un attīstību, tā sekmējot to vispusīgo fizisko audzināšanu un sporta meistarības izaugsmi.
attels

Projekta kopējais finansējums: 10 870 EUR

Projekta attiecināmās izmaksas: 10 870 EUR

Publiskais finansējums: 9 783 EUR

Pašvaldības finansējums: 1 087 EUR

Projekts Nr. 22-06-AL03-A019.2203-000004 “Airēšanas slaloma laivu iegāde ūdens sporta aktivitāšu veicināšanai” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Publicitāte: Airēšanas slaloma laivu iegāde ūdens sporta aktivitāšu veicināšanai Ozolnieku sporta skolā

 Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv