• Projekta nr. LLI-313
  • Ieviešanas laiks: 01.03.2018.-29.02.2020.
  • Projekta mērķis: veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem
attels1

Projekta kopējās izmaksas: EUR: 692 246.78, tostarp ERAF finansējums – 588 409,72. Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 208 591.32, no tās programmas finansējums 85% - 177 302.62; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 20 859.13, valsts līdzfinansējums 5% - 10 429.57

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Zemgales plānošanas reģions, Kokneses novada dome (Latvija), Rokišķu reģionālais muzejs, Pakruojis rajona pašvaldība (Lietuva)
Projekta aktivitātes ietver četru muižu parku labiekārtošanu Elejā, Koknesē, Rokišķos un Pakruojis, 3 jaunu tūrisma maršrutu izstrādi, apmācības 100 tūrisma profesionāļiem un 50 parku apsaimniekotājiem, pieredzes apmaiņas vizītes pie projekta partneriem un ārvalstu žurnālistu vizīti. Lai popularizētu labiekārtotos parkus, partneri piedalīsies 2 tūrisma izstādēs Balttour (Rīgā) and Vivatour (Viļņā)

Projekta nosaukums angļu valodā: Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks/ 4SeasonsParks

Materiāli:

Ar grafiskajiem risinājumiem var iepazīties, sazinoties ar projektu vadītāju: Anita Škutāne, tālr.: 63048446; e-pasts: anita.skutane@jelgavasnovads.lv.

Projekta rezultāti:

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv