Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. KPFI-15.2/39
  • Ieviešanas laiks: 17.12.2013. – 30.06.2014.
  • Projekta mērķis: siltumnīcefekta  gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Aizupes pamatskolas ēkā.
attels1

Kopīgais finansējums: EUR 566 404.99/ LVL: 398 071,69; KPFI finansējums EUR 160 862.79/ LVL 113 055.01; Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 405 542.20/ LVL 285 016,68

Galvenās aktivitātes:
Ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, koka ārdurvju montāža, pirmā stāva grīdas siltināšana, logu nomaiņa ēkas bēniņos uz PVC tipa logiem, apkures sistēmas uzlabošanas pasākumi, apkures sadales sistēmas un radiatoru nomaiņa, balansēšanas vārstu uzstādīšana uz apkures stāvvadiem, siltumtrases nomaiņa ar rūpnieciski izolētām caurulēm, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana,  ventilācijas sistēmas montāža, uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu.

Plānotais CO2 emisiju samazinājuma, veicot plānotās aktivitātes 68963.56 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  225595.2 kWh/gadā. 

Projekta koordinatori:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv
attels

 

attels2