Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr. 13-06-LL08-L413202-000009
  • Projekta Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.08.2014.
  • Projekta mērķis: izveidot aktīvās atpūtas laukumu Jelgavas novada pašvaldības Sociālā atbalsta un rehabilitācijas centra senioriem un jauniešiem  Elejas pagastā, sekmējot aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu attīstību.
attels2

Kopīgais finansējums LVL: 4610.38 (pašvaldības līdzfinansējums – 1181.17,00 ; ELFLA – 3429.21 )

Galvenās aktivitātes: Projekts sekmēs līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku attīstību, jo, veidojot kvalitatīvu un iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves telpu, tiek veicināta teritorijas attīstība:

  • tiks veicināta veselīga dzīvesveida attīstība
  • sekmēta apkārtējās vides sakoptība un pieejamība

Projekta rezultātā tiks izveidots aktīvās atpūtas laukums iegādājoties un uzstādot 4 brīvdabas trenažierus, šūpoles un pārvietojamu strītbola statīvu, uzstādīta lapene un 3 āra soli atkritumu tvertnēm.

Projekta koordinators:

Zanda Zariņa

Projekta koordinators
zanda.zarina [at] jelgavasnovads.lv
attels1

 

attels1