Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000017
  • Īstenošanas periods: 18.01.2017.-18.01.2018.
  • Projekta mērķis: labiekārtot aktīvās atpūtas zonu uzstādot 13 brīvdabas āra trenažierus Līvbērzes pagastā 3 dažādās vietās - Līvbērzes ciemā laukumā pie skolas, Līvbērzes ciemā pie doktorāta un Vārpas ciemā pie Dienas centra "Vārpa", nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā. Šī projekta īstenošana veicinās ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinās izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību.
attels

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

 

Kopējās izmaksas: 14070,28 EUR

Publiskais finansējums: 12663,25 EUR

Pašvaldības finansējums: 1407,03 EUR

Projekts "Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā” tika izstrādāts vadoties pēc Lauku partnerības "Lielupe" izstrādātas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam noteiktajām lauku teritoriju attīstības prioritātēm, pasākumiem un rīcībām, kā arī iedzīvotāju foruma aptaujas rezultātiem par kopienu attīstību un uzlabošanu un Jelgavas novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam izvirzītajiem mērķiem par vietējo iedzīvotāju līdzdalību vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projekta ieviešana, labiekārtojot aktīvās atpūtas zonu un uzstādot brīvdabas āra trenažierus Līvbērzes pagastā 3 dažādās vietās, nodrošinās iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā.

Projekta īstenošana veicinās ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinās izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību. Līvbērzes pagastā ir divas apdzīvotas vietas – Līvbērzes un Vārpas ciems. Lielāks pieprasījums ir Līvbērzes ciemā, kur jau šobrīd iedzīvotāji savām aktivitātēm izmanto gan sporta laukuma teritoriju, gan tai pieguļošo teritoriju. Jaunieši iecienījuši jau uzstādītos āra vingrošanas stieņus, bet ne visi ir tik veikli, tādēļ projekta ietvaros paredzam šo vietu papildināt ar vairākiem brīvdabas āra trenažieriem, lai aktīvākajiem sportistiem pievienotos ikviens kustēties gribētājs un šeit atrastu sev piemēroto vingrošanas elementu.

Īstenojot projektu iegādātie un uzstādītie brīvdabas āra trenažieri būs piemēroti dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem, lai uzturētu sevi labā formā un būtu fiziski aktīvi, uzlabotu līdzsvaru, koordināciju, kustību apjomu un muskuļu spēku.

Projekta rezultātā tiks uzstādīti 13 brīvdabas āra trenažieri, no tiem 7 trenažieri tiks uzstādīti Līvbērzes ciemā laukumā pie skolas (adresē Skolas iela 10), 3 trenažieri Līvbērzes ciemā laukumā pie doktorāta (adresē Jelgavas iela 19) un 3 trenažieri tiks uzstādīti Vārpas ciemā pie Dienas centra "Vārpa”. Projekta ilgtspēja ir pozitīva, īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie personālresursi un nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinātu izmantot projekta ieguvumu ilglaicīgi, nodrošinot iegādāto pamatlīdzekļu ilgtspēju Jelgavas novadā.


Projekta koordinators:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv