Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000015
Projekta ieviešanas laiks: 25.08.2022.– 14.08.2023.
Projekta mērķis: nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kas savukārt veicinātu ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinātu izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību. 

attels

Projekta rezultātā tiks uzstādīti 7 brīvdabas āra trenažieri, no tiem 3 trenažieri tiks uzstādīti Platones ciemā aktīvās atpūtas laukumā pie Atspulgiem, 3 trenažieri pie Lielvircavas pamatskolas sporta laukumā un 1 trenažieris (daudzfunkcionāls vingrošanas rīks) Branku ciemā Spartaka iela 15.

Projekta kopējais finansējums: 11 766.34 EUR

Publiskais finansējums: 9 900,00 EUR

Pašvaldības finansējums: 1866,34 EUR

Projekts Nr. 22-06-AL03-A019.2203-000015 ““Āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada ciemos” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Projekta vadītāja:

Projekta vadītāja:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv