Statuss:
Noslēdzies
  • Sadarbības līgums Nr.JNP/5-34.3/21/142 par programmas "Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai" īstenošanu.
  • Ieviešanas laiks: programmu īsteno Valsts izglītības satura centrs un pašvaldības skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā.
  • Mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Finansējuma avots: Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums  “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un Ministru kabineta 2021. gada 27. maija rīkojumu Nr. 348 (prot. Nr. 44 46. §) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Izglītības un zinātnes ministrijai ir piešķirts finansējums, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā.

 

Finansējuma apjoms: atbalsta apjoms nometņu organizēšanai pašvaldībā tiek piešķirts atbilstoši bērnu un jauniešu skaitam pašvaldībā, plānojot 10% no pašvaldībā deklarēto bērnu skaita vecumā no 7 līdz 18 gadiem iesaisti. Tiek atbalstītas nometnes, kuru plānotais ilgums ir vismaz 5 dienas un finansējums viena dalībnieka dalībai nometnē nepārsniedz 95 euro, kā arī dienas nometnes programmas ilgums ir vismaz 6 stundas dienā un kurās piedalās nemainīga dalībnieku grupa. Maksimālais atbalsta apjoms ir 19 euro dienā par viena bērna dalību piecu dienu nometnē.

Kontaktpersona Jelgavas novadā:

Ineta Freimane

Galvenā speciāliste profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā
ineta.freimane [at] jelgavasnovads.lv