Statuss:
Noslēdzies
  • Nr. 13-06-LL08-L413201-0000015
  • Projekta ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 18.07.2014.
  • Projekta mērķis: veicināt Jelgavas novada bērnu un jauniešu iesaistīšanos veselīgās un lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs iegādājoties nepieciešamo inventāru.
attels2

Projekta īstenotājs: Biedrība „Mēs – Staļģenes skolai”
                                 
Kopīgais finansējums LVL: 5898.00; ELFLA finansējums - 3915.00; pašvaldības līdzfinansējums - 1983.00.

Galvenās aktivitātes: Sporta inventāra iegāde nometņu organizēšanai. 

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv
attels2