Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 19-06-AL03-A019.2203-000004
  • Projekta ieviešanas laiks: 05.07.2019 – 04.07.2021
  • Projekta mērķis: Atbalstīt jauniešu iniciatīvu aktīvi līdzdarboties un organizēt dažādas aktivitātes jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai Vilces pagastā.
attels
  • Projekta kopējās izmaksas: 10 178,52 EUR
    • Publiskais finansējums: 9 000,00 EUR
    • Pašvaldības finansējums: 1 178,52 EUR

Pamatojoties uz vietējo jauniešu iniciatīvu un apzinot vajadzības, Jelgavas novada pagastos tiek veidotas jauniešiem telpas – vide dažādu iniciatīvu, aktivitāšu organizēšanai un jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai. Kopš 2017.gada tiek veidotas jauniešu istabas pagastos, kuros nav jauniešu centra. Vilces pagastā trešo gadu darbojas vietēja jauniešu iniciatīvas grupa (jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem), un kopš 2019.gada janvāra ir ieguvusi telpu savām radošām izpausmēm un brīvā laika pavadīšanai.

Projekts Nr. 19-06-AL03-A019.2203-000004 “Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Vilces pagastā” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Projekta koordinators:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv