Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000014
  • Īstenošanas laiks: 08.01.2017.-08.01.2018.
  • Projekta mērķis: uzstādīt 16 brīvdabas āra trenažierus 4 dažādās apdzīvotās vietās pagastos, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kas savukārt veicinātu ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinātu izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību.
attels

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

Kopējās izmaksas: 18289,30 EUR

Publiskais finansējums: 16460,37 EUR

Pašvaldības finansējums: 1828,93 EUR

Projekts "Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos" tika izstrādāts vadoties pēc Lauku partnerības "Lielupe" izstrādātas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam noteiktajām lauku teritoriju attīstības prioritātēm, pasākumiem un rīcībām, kā arī iedzīvotāju foruma aptaujas rezultātiem par kopienu attīstību un uzlabošanu un Jelgavas novada attīstības programmas 2017.–2023. gadam izvirzītajiem mērķiem par vietējo iedzīvotāju līdzdalību vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projekta ieviešana, uzstādot brīvdabas āra trenažierus 4 dažādās apdzīvotās vietās pagastos, nodrošinās iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kas savukārt veicinās ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinās izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību.

Īstenojot projektu iegādātie un uzstādītie brīvdabas āra trenažieri būs piemēroti dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem, lai uzturētu sevi labā formā un būtu fiziski aktīvi, uzlabotu līdzsvaru, koordināciju, kustību apjomu un muskuļu spēku.

Projekta rezultātā tiks uzstādīti 16 brīvdabas āra trenažieri, no tiem 3 trenažieri tiks uzstādīti Lielplatones pagastā pie Dienas centra "Birztaliņas, 5 trenažieri Jaunsvirlaukas pagastā Staļģenē, 5 trenažieri Kalnciema pagastā Kalnciemkrastā un 3 trenažieri Sesavas pagastā Bērvircavas parkā.

Projekta ilgtspēja ir pozitīva, īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie personālresursi un nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinātu izmantot projekta ieguvumu ilglaicīgi, nodrošinot iegādāto pamatlīdzekļu ilgtspēju Jelgavas novadā.

Projekta koordinators:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv