Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 23.13.5-2.3/67
  • Ieviešanas laiks: 11.04.2019. - 10.04.2021.
  • Projekta mērķis: Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
attels

Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

 

Projekta īstenotājs: Biedrība „ Invalīdu atbalsta centrs Saulesstars”

Kopīgais finansējums: NVA finansējums – EUR 14426,50; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3902,58; biedrības līdzfinansējums EUR 660,00.

Galvenās aktivitātes: Kopā ir iesaistīts 1 bezdarbnieks ar invaliditāti (profesija- TAMBORĒTĀJS) aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”.

Īstenošanas vieta: Biedrība „ Invalīdu atbalsta centrs Saulesstars” (Tīreļi, Valgundes pagasts);

Sagaidāmie rezultāti: Izveidota viena darba vieta uz noteiktu laika periodu.

Projekta koordinatore: