Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 23.13.5-2.3/68
  • Ieviešanas laiks: 03.06.2019. - 01.07.2021.
  • Projekta mērķis: Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
attels

Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

Projekta īstenotājs: biedrība „Iepazīsim sevi”

Kopīgais finansējums: NVA finansējums – EUR 43 279,50; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 20573,13.

Galvenās aktivitātes:
Kopā ir iesaistīti 3 bezdarbnieki invalīdi (profesija- klientu apkalpošanas operators) aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”. Īstenošanas vieta:

  • Aktivitāšu centrā “Birztaliņas” (Birzes iela 14, Lielplatones pagasts) un Lielplatones tūrisma informācijas punktā (Lielplatones muiža, Lielplatones pagasts);
  • Aktivitāšu centrā “Zaļenieki” (Milleru ceļš 16/31, Zaļenieku pagasts);
  • Līvbērzes pagasta sporta hallē (Skolas iela 10, Līvbērzes pagasts).

Sagaidāmie rezultāti:
Izveidotas trīs darba vietas uz noteiktu laika periodu.

 

Projekta koordinatore:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv