Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 23.9.13-1/27-2
  • Ieviešanas laiks: 02.06.2014.–01.06.2016
  • Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
attels2

Projekta īstenotājs: biedrība „Tautas izglītības un attīstības centrs – AGAPE”

Kopīgais finansējums: EUR 10 888,05; fonda finansējums – EUR 8000,00; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 2888,05.

Galvenās aktivitātes:
Tiks iesaistīts bezdarbnieks aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām” Svētes pagastā.

Sagaidāmie rezultāti:
Izveidota viena darba vieta uz noteiktu laika periodu. 

Projekta koordinatore:
Solveiga Alksne
e-pasts: solveiga.alksne@jelgavasnovads.lv