Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr. 2012/L 413/20
  • Ieviešanas laiks: 18.06.2012. – 30.06.2013.
  • Projekta mērķis: veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot publisko pakalpojumu attīstību vietējiem iedzīvotajiem. Tas ir piedāvāt dārza instrumentu  nomu vietējiem iedzīvotājiem.
attels2

Projekta īstenotājs:  Biedrība „Vide un Cilvēks”

Kopīgais finansējums,  LVL: 1159, 00; ELFLA finansējums – 1043,10; Jelgavas novada pašvaldības finansējums –  115,90

Galvenās aktivitātes: Projekta īstenošanas gaitā tiks iegādāts dzīvžogtrimeris, zāliena aerators, mauriņpļāvējs, lai nodrošinātu dārza tehnikas nomāšanas pakalpojumu. 

Projekta koordinators:

Iveta Matule, e-pasts: videuncilveks@inbox.lv

attels