Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000002
  • Projekta ieviešanas laiks: 24.05.2022.– 24.05.2023.
  • Projekta mērķis: attīstīt Jelgavas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādību izglītības iestādē, iegādājoties un uzstādot digitālo spēļu sienu Šķibes pamatskolā, tādejādi mērķtiecīgi veidojot attīstošu izglītības iestādes vidi, un sekmējot audzēkņu socializēšanos un Digitālo prasmju un iemaņu attīstību.
attels

Projekta kopējais finansējums: 11 076,99 EUR

Projekta attiecināmās izmaksas: 11 000 EUR

Publiskais finansējums: 9 900 EUR

Pašvaldības finansējums: 1 176,99 EUR

Projekts Nr. 22-06-AL03-A019.2203-000002 “Digitālās sienas (spēles) iegāde un uzstādīšana interaktīvu aktivitāšu nodrošināšanai” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

 Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv