Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta Nr. 2011-1-TR1-COM06-24544 3
 • Ieviešanas laiks: 01.08.2011. – 30.07.2013.
 • Projekta mērķi:
  • Attīstīt starpkultūru sapratni par dzimuma diskrimināciju;
  • Veicināt cilvēktiesību ievērošanu Eiropā un pasaulē;
  • Attīstīt jauniešos starpkultūru kompetences;
  • Radīt solidaritātes un tolerances atmosfēru jauniešu vidū;
  • Uzlabot jauniešu personisko, kultūras un akadēmisko pašcieņu un pašizglītošanās motivāciju;
  • Iepazīties ar atšķirīgo sadarbības partneru kultūrās, iepazīstināt ar savas kultūras mantojumu;
  • Saskatīt nacionālās, reliģiskās un sociālās līdzības un atšķirības starp dalībvalstīm, diskutēt par tām.
attels

Projekta pieteicējs: Nescmi Sahin pamatskola (Turcija)
Projekta partneri: Staļģenes vidusskola; Sinningtonas pamatskola (Lielbritānija); Pitešti 16.skola (Rumānija); Agrotehniskā un vispārējās izglītības kombinētā skola (Polija)
Kopīgais finansējums: 21 000 EUR (100% EK finansējums) 

 • Plakātu izstāde par dzimuma diskrimināciju;
 • Pētījuma veikšana par dzimuma diskrimināciju valstī/ skolā;
 • Sabiedrības informēšana par dzimuma diskrimināciju izglītībā;
 • Skolotāju pieredzes apmaiņas braucienu uz partnervalstīm;
 • Skolēnu savstarpēja komunikācija izmantojot IT, tikšanās projekta sanāksmēs.