Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.: 15.1.2.-21/ K29

  • Projekta ieviešanas laiks: 13.09.2021 – 10.10.2021

  • Projekta mērķis: nodrošināt  Jelgavas novada visu vecuma grupu iedzīvotāju iespēju piedalīties dažādās fiziskās aktivitātēs, veicinot veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vairojot izpratni par kustīguma ieguvumiem veselībai, darba spējām un vispārējai dzīves kvalitātei.

attels

LSFP finansējums: 1 343,45 EUR

 

Pašvaldības finansējums: 2 671,77 EUR

saskaņā ar  izvirzīto mērķi, kas ir saskaņā ar Eiropas Sporta nedēļas mērķi un izvirzītajiem uzdevumiem:

  1. Īstenota dalība Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros.

  2. Noorganizētas Jelgavas novada Sporta centra plānotās aktivitātes Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros. Iesaistīti visu vecuma grupu novada iedzīvotāji ieskaitot bērnus, jauniešus un seniorus Jelgavas novada Eiropas Sporta nedēļas 2021 aktivitātēs, kopā ap 550 dalībnieku.

  3. Nodrošināta projekta un projekta aktivitāšu publicitāte saskaņā ar konkursa nolikuma 11. punktu visos projektā plānotajos informatīvajos un publicitātes materiālos.

Jelgavas novadā Eiropas Sporta nedēļas 2021 aktivitāšu organizētājs: Jelgavas novada Sporta centrs.

 

Kontaktpersona: Jelgavas novada Sporta centra galvenā speciāliste Gerda Sirmā, kontakttālrunis: 26516538, e-pasts: gerda.sirma@jelgavasnovads.lv.

 

Vairāk informācija Jelgavas novada sporta centra mājas lapā: https://jnsc.lv/ un sociālo tīklu mājas lapā Facebook: https://www.facebook.com/Jelgavas-novada-sporta-centrs-130899021821793 .

Pasākumi „ Eiropas Sporta nedēļa 2021 Jelgavas novadā” tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Eiropas Sporta nedēļa” un valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi.

 

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv