Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr. 5.2./2013-15
  • Ieviešanas laiks: 1.04.2013. – 31.12.2013.
  • Sasniegtie rezultāti: Notikušas projektā paredzētās 40 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības un nodarbības nūjošanā senioriem, kuras kopā apmeklējušas 30 dalībnieces. Iegādāts nepieciešamais inventārs, kuru varēs izmantot arī turpmākās aktivitātēs.
attels

Projekta īstenotājs: Biedrība „Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu attīstības centrs ”Vaidelote””.
Kopīgais finansējums LVL: 2000.00; fonda finansējums: 1780.00; pašvaldības līdzfinansējums: 220.00.
Galvenās aktivitātes: Iegādāts inventārs veselības vingrošanai: 8 pāri 0,5 kg smaguma manžetes, 3 pāri 1 kg smaguma manžetes, 5 vingrošanas bumbas 26 cm diametrā.

Projekta koordinators: 

Inese Segliņa

Staļģenes Tautas nama vadītāja
inese.seglina [at] jelgavasnovads.lv