• Projekta Nr.: Jelgava/1084203
  • Ieviešanas laiks: 01.01.2013.-31.12.2017.
  • Projekta mērķis: Veicināt plašas sabiedrības informētību par Eiropas Savienības (ES) darbības jomām, iesaistīt iedzīvotājus debatēs par ES jautājumiem un nodrošināt Komisijai atgriezenisko saiti par komunikācijas prioritātēm reģiona un vietējā kontekstā
attels

Kopīgais finansējums EUR: 200 000; Eiropas Komisijas finansējums 100 000; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 100 000 

Veicināt plašas sabiedrības informētību par Eiropas Savienības (ES) darbības jomām, iesaistīt iedzīvotājus debatēs par ES jautājumiem un nodrošināt Komisijai atgriezenisko saiti par komunikācijas prioritātēm reģiona un vietējā kontekstā

  • bezmaksas informācijas nodrošināšana par ES darbības jomām ikvienam iedzīvotājam,
  • informatīvu un izglītojošu pasākumu (semināru, apmācību, prezentāciju) rīkošana mērķa grupām un plašai sabiedrībai par ES tematiku,
  • sabiedrības iesaistīšana komunikācijā par aktuāliem ES jautājumiem (diskusijas, konkursi, kampaņas)

Projekta koordinators: