• Projekta Nr.: COMM/RIG/ED/2018-2020/Jelgava
  • Ieviešanas laiks: 01.01.2018.-31.12.2020.
  • Projekta mērķis: Veicināt plašas sabiedrības informētību par Eiropas Savienības (ES) darbības jomām, iesaistīt iedzīvotājus debatēs par ES jautājumiem un nodrošināt Komisijai atgriezenisko saiti par komunikācijas prioritātēm reģiona un vietējā kontekstā
attels

Kopīgais finansējums EUR: 147 600; Eiropas Komisijas finansējums 73 800; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 73 800 

  • nodrošināt iedzīvotājiem bezmaksas informatīvos materiālus par ES darbības jomām un vietējām aktivitātēm;
  • sniegt atbildes un konsultācijas uz jautājumiem par ES;
  • sniegt prezentācijas par Eiropas Savienību skolās, bibliotēkās, lielajos pasākumos plašai publikai;
  • organizēt konkursus un diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem;
  • organizēt seminārus plašai publikai un konkrētām mērķa grupām – pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, NVO

Projekta koordinators: