Statuss:
Noslēdzies
  • Nr. 13-06-LL06-L413201-000007
  • Ieviešanas laiks: 20.05.2013. – 31.12.2013.
  • Projekta mērķis: veicināt sporta aktivitāšu dažādību un dzīves kvalitātes paaugstināšanu Kalnciema pagastā.
attels2

Projekta īstenotājs: Biedrība „Mūža izglītības centrs „Kalnciems””
                                  
Kopīgais finansējums LVL: 3920; ELFLA finansējums - 3528; pašvaldības līdzfinansējums - 392.00.

Galvenās aktivitātes: Projektā iegādātais inventārs novietots Kalnciema pagasta vidusskolas vienā telpā. Iegādātie līdzekļi izmantoti:

  • Kalnciema pagasta jauniešu komandai;
  • Vidusskolas jauniešu komandai;
  • Pamatskolas zēnu komandai;
  • Pamatskolas meiteņu komandai.

 

Projekta koordinators:

Anita Klupša, e-pasts anitaii@inbox.lv

attels
attels2