Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000013
  • Īstenošanas periods: 10.01.2017.-09.01.2018.
  • Projekta mērķis: izbūvēt gājēju-velo celiņu apmēram 290 metru garumā un 2,5 metru platumā, Staļģenes ciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, nodrošinot ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu tūrisma, kultūras un veselības pakalpojumu un produktu piedāvājumam ciemā.
attels

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 

 

Kopējās izmaksas:  44 000 EUR
ELFLA finansējums:  27 000 EUR
Pašvaldības finansējums:  17 000 EUR

Projekta koordinators: