Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta līguma Nr. 4-25/13
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2016. - 30.09.2016.
  • Projekta mērķis: īstenot neformālās izglītības aktivitātes, kuras veicina jauniešu iekšējo resursu un vērtību apzināšanos, pašvērtējuma nostiprināšanu, attīsta radošumu un uzņēmīgumu, kā arī attīsta sadarbības prasmes un veido pozitīvu motivāciju turpmākai dzīvei veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.
attels

ir organizēt 3 dienu radošo praktikumu "Gribu! Varu! Daru!", kas jauniešiem būtu pozitīvs stimuls, motivācija savu iekšējo resursu atklāšanai un izpratnes veidošanai par saviem mērķiem.

Rezultātā tiktu stiprināts jauniešu pašvērtējums, veicinātas sadarbības prasmes, pašnoteikšanās un iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs atbilstoši savām interesēm, izstrādājot uz jauniešu iniciatīvu vērstu aktivitāti, piemēram, akciju vai pasākumu.

Mērķauditorija ir 24 Jelgavas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem no attālām lauku teritorijām, tostarp 8 SARC Elejas Jauniešu mājas jaunieši8 Jelgavas novada sociālā dienesta redzeslokā nonākuši jaunieši un 8 Jauniešu padomes un jauniešu centru jaunieši, kuri vēlas līdzdarboties sabiedriskajos procesos, iegūt vairāk informācijas par savu novadu, grib iesaistīties lēmumu pieņemšanā un ar neformālās izglītības palīdzību paplašināt savas zināšanas un prasmes.

Projekta finansējums: EUR 2476,21 (Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam finansējums).

Projekta koordinators:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv