Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. LLIV-339
  • Ieviešanas laiks: 03.09.2012.-02.09.2014.
  • Projekta mērķis: attīstīt un uzlabot lietus ūdens savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu, tādējādi paaugstinot ūdens kvalitāti Lielupes baseinā un novēršot lauku teritoriju un apdzīvoto vietu applūšanu, kas rada zaudējumus īpašumiem un ekonomikai.
attels2

Kopīgais finansējums EUR 207995,91; ERAF finansējums – 176 796,52; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 20 799,59 (projekta ietvaros) + 229 056,74 (papildus finansējums); valsts finansējums 10 399,80 

  • izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas kolektorus 1375 m garumā, lietus ūdens attīrīšanas iekārtas un pārsūknēšanas akas Jelgavas novada Kalnciema pagastā;
  • veikt būvuzraudzību un autoruzraudzību projekta īstenošanas gaitā;
  • izstrādāt vadlīnijas lietus ūdens kanalizācijas efektīvai un inovatīvai apsaimniekošanai Latvijas un Lietuvas teritorijās;
  • organizēti informatīvos seminārus par projekta tēmu.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pētījums "Nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā"

Dokuments "Vadlīnijas ilgstspējīgai lietus ūdens kanalizācijas pārvaldībai"
 

Projekta koordinators: