Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr. LLIV316
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2012.-31.07.2014.
  • Projekta mērķis: Veicināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību, radot ilgtspējīgu pamatu dabas parku saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai
attels2

Projekta pieteicējs: Zemgales plānošanas reģions

Projekta partneri: Zemgales Plānošanas reģions (LV), Jelgavas novada pašvaldība (LV), Krustpils novada pašvaldība (LV), Dabas aizsardzības pārvalde (LV), Rundāles novada pašvaldība (LV), Krutuvenai reģionālā parka administrācija (LT), Šauļu reģiona attīstības aģentūra (LT), Birstonas pašvaldība (LT), Žagares reģionālā parka administrācija (LT), Biržu reģionālā parka administrācija (LT), Aizkraukles novada pašvaldība (LV)

Kopīgais finansējums EUR: 16 956,40 (ERAF finansējums - 14 412,94, Valsts finansējums - 847,82 Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 1695,64) 

Projekta ietvaros tiks realizēti 4 aktivitāšu bloki:
Nr.1: Projekta vadība un publicitāte
Nr.2: Dabas parku apsaimniekošanas uzlabošana
Nr.3: Dabas aizsardzības infrastruktūras uzlabošana
Nr.4: Dabas vērtību popularizēšana  
 

Projekta koordinators:

Lolita Duge, e-pasts: lolita.duge@inbox.lv


Pētījuma "Cilvēka radītas ietekmes novērtēšana dabas aizsargājamās teritorijās Latvijas-Lietuvas pārrobežu teritorijā" kopsavilkums. Izstrādāts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā LLIV-316 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” (Protected Areas).

Studijos "Žmogaus daromo poveikio vertinimas saugomose teritorijose Latvijos–Lietuvos pasienio teritorijoje" santrauka.