• Projekta Nr.: LLI 444

  • Ieviešanas laiks: 01.07.2020.-31.10.2022.

  • Projekta mērķis: palielināt kultūras mantojumu objektu – muižu parku – tūrisma potenciālu, nodrošinot mūsdienu pieeju, objektus un pakalpojumus klasiskajos muižu parkos

attels

Projekta kopējās izmaksas: EUR: 825 441.99, no tām ERAF finansējums - 701 625.63. Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 422 633.68, no tās ERAF finansējums - 359 238.62, valsts līdzfinansējums - 21 131.68, Jelgavas novada pašvaldības projekta finansējums - 42 263.38, Jelgavas novada pašvaldības papildfinansējums450 864.89

 

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

 

Projekta partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija), Žagares reģionālā parka direkcija, Dabas mantojuma fonds (Lietuva)

 

izpētes materiāla par G.Kūfaltu sagatavošanu digitālā formātā, kas tiks izmantoti abu parku infrastruktūras uzlabošanai; mobilās aplikācijas izstrādi, kas ļaus apmeklēt tūrisma objektus Elejā un Žagarē; izstāžu zāles celtniecību Elejas muižas parkā; interaktīvas ekspozīcijas izveidi Žagares reģionālā parka apmeklētāju centrā ar āra izglītojošām aktivitātēm bērniem kultūras mantojuma un dabas vērtību izzināšanai un jaunu pastaigu taku – dendroloģijas un ainavu arhitektūras – izveidi Žagares muižas parkā; plenēru parkos un semināru organizēšanu plašam profesionāļu lokam.

Projekta nosaukums angļu valodā: Sustainable Integration of Novel Solutions into Cultural Heritage Sites/ NovelForHeritage