Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002
  • Īstenošanas periods: 22.08.2016.-01.10.2017.
  • Projekta mērķis: palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Jelgavas ielas apgaismojumu Kalnciemā.
attels

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

Kopējās izmaksas: 56 120.79 EUR

Publiskais finansējums: 27 000.00 EUR

Pašvaldības finansējums: 29 120.79 EUR

Projekta koordinators: