Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 20/1-14.2/K 9
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.06.2020. –11.12. 2020.
  • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību lauku teritorijās, organizējot Jelgavas novada Grāmatu svētkus
attels1

Projekta kopējās izmaksas ir 644,72 EUR, tai skaitā ZPR, LVM, VKKF finansējums 444,00 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 200,72 EUR.

  • Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību Jelgavas novadā.
  • Noorganizēt tikšanos ar grāmatu autoriem Jelgavas novada Grāmatu svētku ietvaros.
  • Nodrošināt projekta aktivitāšu publicitāti
  • Veicināta lasīšanas kultūras vērtību saglabāšana, popularizēšana, attīstība un pieejamība Jelgavas novadā, noorganizējot Jelgavas novada Grāmatu svētkus.
  • Noorganizēta tikšanās ar 3 grāmatu autoriem un Liepājas amatierteātra viesizrādi Jelgavas novada Grāmatu svētku ietvaros 2020. gada 10. oktobrī Līvbērzes pagasta Līvbērzes kultūras namā.
  • Nodrošināta projekta aktivitāšu publicitāte, ievietojot informāciju Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapā www.kkf.lv. sadaļā- pasākumi, sociālajā tīklā www.facebook.com, kā arī veidojot pasākuma afišu tiks nodrošināta norāde un logo, ka VKKF, ZPR un AS Latvijas Valsts meži ir Projekta atbalstītāji.

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv