Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr.14-06-LL08-L413201-000007
  • Projekta ieviešanas laiks: 03.12.2013. - 25.05.2015.
  • Projekta mērķis:
    • Veicināt izglītojamo interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, militāro specialitāšu daudzveidību, pilnveidot pašvērtējumu un nostiprināt pilsonisko apziņu;
    • Veidot izpratni par valsts aizsardzību un dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos;
    • Pilnveidot zināšanas un prasmes, kas dod iespēju turpināt izglītību un veidot karjeru valsts aizsardzībā

 

attels2

Kopīgais finansējums, EUR : 3630,00 (pašvaldības līdzfinansējums –928,37; ELFLA – 2700,00)

Galvenās aktivitātes: jaunsargiem būtu nepieciešamas lielas teltis, kuras varētu izmantot dažādu nometņu rīkošanā un sadarbojoties ar Baltijas jaunsargu organizācijām Lietuvā un Igaunijā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunsargu apmācību, mācību procesā iekļauti pārgājieni un nometnes ar nakšņošanu mežā. Tāpat Jelgavas jaunsargu vienībā jau notiek un arī nākotnē ir plānota sadarbība gan vietējā ,gan starptautiskajā mērogā ar citām vienībām.

 

JS pulciņš Kalnciema vidusskolā izveidojās 1999. gada rudenī. Pulciņš sākotnēji tika veidots bērniem pēc nodarbībām. Tajā varēja piedalīties visi, kuriem bija interese par Zemessardzi un Jaunsardzi. Jaunsardze Kalnciema vidusskolā tiek aktualizēta saistībā ar Valgundes Zemessardzi. Visa jaunsargu darbība Jelgavas un Ozolnieku novadā  ir apskatāma mājaslapā www.jaunsargi.lv

 

Projekta koordinators:

attels1