Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000004
  • Īstenošanas periods: 1.09.2016.-28.09.2018.
  • Projekta mērķis: restaurēt vietējā kultūrvēsturiskā pieminekļa jumtu, lai sekmētu tā ilgtspējīgu izmantošanu, paaugstinot vietas pievilcību un tūrisma aktivitāti, kā arī iesaistītu sabiedrību tā pilnveidošanā, kas paaugstinātu kultūras dzīvi tuvākajā apkaimē kopumā.
attels

Projektu īsteno Kalnciema-Klīves draudze

Projekta koordinators: Juris Tolpežņikovs

Kopējās izmaksas: 125 000,00 EUR
Publiskais finansējums: 45 000,00 EUR
Pašvaldības finansējums:  5000,00 EUR

Galvenās aktivitātes: Kalnciema-Klīves baznīcas jumta atjaunošana.