Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 2014-2-KMA029-P
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2014. – 01.10.2014.
  • Projekta mērķis: projekta „Kalnciema – Klīves baznīcas jumta renovācija” ilgtermiņa mērķis ir veicināt vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšanu un glābšanu no sabrukšanas. Kalnciema – Klīves baznīcas jumta renovācija atbilst Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa nolikuma mērķim veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Tiešais mērķis ir konstrukcijas izbūve Kalnciema – Klīves baznīcas jumta daļā.
attels1

Projekta īstenotājs: Kalnciema – Klīves evaņģēliski luteriskā draudze

Kopīgais finansējums: EUR 6402,04; fonda finansējums – EUR 2500,00; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 3850,00; draudzes finansējums – EUR 52,04.

Galvenās aktivitātes:
Konstrukcijas izbūve baznīcas jumta daļā. 
Sagaidāmie rezultāti:
Nomainīta sija baznīcas jumta daļā, citi ar to saistītie būvdarbi. 

Projekta koordinatore
Aija Degaine
e-pasts: mierlauki@inbox.lv