Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta numurs: Nr.19-00-A019.333-000003
  • Ieviešanas laiks: 09.2019.–10.2021.
  • Projekta mērķis: Palīdzēt skolēniem saprast nākotnes iespējas darba tirgū, savu potenciālu un talantus, lai izdarītu mērķtiecīgu un informētu izvēli, turpinot mācības pēc pamatskolas un/vai vidusskolas, lai pēc tam darba tirgū dotos kā motivēti un zinoši darba ņēmēji vai veidotu savu uzņēmumu. Savukārt skolu karjeras konsultantiem un citām ar izglītību saistītajām personām dot iespēju iepazīt labās prakses piemērus karjerizglītībā Latvijā un Somijā.
attels

Projekta kopējais finansējums: 99 070 EUR, projekta izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai no pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

Projekta vadošā organizācija: Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”

Projekta partneri: “Ropažu Garkalnes partnerība”, Lauku partnerība “Lielupe” un Somijas  partnerība “Suupohja”.

  1. Profesionālās pašnoteikšanās profolio izveide tiešsaistes vidē, partneru teritorijās esošo skolu 7.-9. un 10. klašu skolēniem (kopumā iesaistot 1000 skolēnus), ar mērķi identificēt skolēnu intereses, kas palīdzēs skolēniem nākotnes profesijas izvēlē, kā arī iegūto datu mērķtiecīgāka izmantošana, karjeras aktivitāšu plānošanai skolās.
  2. Karjeras un kompetenču izglītības tematiski informatīvās nometnes skolēniem par tēmām: Informāciju tehnoloģijas; Mazā uzņēmējdarbība; Bioekonomika un uzņēmējdarbība dabas aizsargājamās teritorijās.
  3. Pieredzes apmaiņas braucieni ar skolēnu karjeru saistītajam personālam pie partneriem Latvijā, viens pieredzes apmaiņas brauciens  Somijā.
  4. Praktisko mācību materiālu iegāde skolām, lai veicinātu zināšanu ieguvi, praktiskā darbībā.

Projektā iesaistītās skolas no Jelgavas novada: Svētes pamatskola, Aizupes pamatskola, Lielplatones pamatskola, Elejas vidusskola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Vilces pamatskola, Vircavas vidusskola, Kalnciema vidusskola, Kalnciema pagasta vidusskola, Šķibes pamatskola, Staļģenes vidusskola, Sesavas vidusskola.

Projekta vadītāja:

Ieva Vītola-Deusa

Projektu vadītāja - Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”
ieva [at] plj.lv

Projekta koordinatore Lauku partnerībā “Lielupe”:

Videga Strautniece

Projekta koordinatore Lauku partnerībā “Lielupe”
videga [at] partneribalielupe.lv

Projekta koordinatori Jelgavas novada pašvaldībā:

 

Dace Vīpule-Kuļika

Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos
dace.vipule-kulika [at] jelgavasnovads.lv

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv